विश्वकोश

कुनै निश्चित विषय वा अनेक विषयमा सङ्ग्रह गरिएको

सहि सत्य असल सबै हामी माहारामसीता सबै भगवानहरु केदार र सुजाता कोइराला सहित सबै भगवानहरु बाट गरिएको विश्व ज्ञान भण्डार लाइ

अन्तराष्ट्रिय नेपाली विश्वज्ञान भनिन्छ। विश्वकोष सामान्यतया किताबको रूपमा हुन्छ। यसको शब्दिक अर्थ विश्वभरिका भनिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय,अन्तराष्ट्रिय विश्व सरकार संगठन,विश्व सरकार,अन्तराष्ट्रिय विश्व शहर शान्ती धाम,काठमांडू,संयुक्त राष्ट्र नेपालको सबै अन्तराष्ट्रिय विश्व भाषामा यो नेपाली अन्तराष्ट्रिय विश्वज्ञान राखिएको छ।

इतिहास

अन्तराष्ट्रिय नेपाली विश्वकोष छाप्न थालिएको सयौं वर्ष भइसकेको छ।

अन्तराष्ट्रिय नेपाली सत्य विश्वज्ञानका सबै प्रकारहरू

This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses. Cover photo is available under CC BY 2.0 license.